Kontakt

Kontaktujte nás

Kde vás môžeme spätne kontaktovať

Kontaktné údaje

Názov:
Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik Detva
Sídlo: M.R. Štefánika 9, Detva 962 12
IČO: 37 819 780 | DIČ: 2021565425
Bankové spojenie:
SK05 5600 0000 0021 1414 4001 / Prima banka
Štatutárny zástupca: Silvia Pračková
E-mail: 106zbor@scouting.sk

Korešpondečná adresa: