106. zbor Akataleptik

Sme jeden z 120 skautských zborov na Slovensku. Už od roku 1991 sa snažíme o optimálny rozvoj mladých ľudí. Skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem oň stále rastie. Dnes má 6.000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti, mládež a dospelých.

Viac o skautingu sa dozvieš na webe SLSK

História zboru

V Detve skauting nikdy nebol a tak sme si ho v porevolučných rokoch museli sami založiť. Na začiatku boli br. Karol Roka a br. Jozef Golian-Gašiku, ktorí skautovali vo Zvolene a neskôr, keď prvú družinu založili br. Káďo a brat Lex, prešli „zvolenčania“ domov a vznikol 1. oddiel skautov Mohykán, tentokrát už v Detve. Do tohto oddielu patrila družina Sokolov a nezávisle od nej fungovala pod vedením Karola Roku a Jožka Goliana veľká skupina skautov na dnešnej ZŠ J.J.Thurzu. Mali sme svoje tábory, aj výpravy. To čo nám chýbalo, bola skutočná klubovňa.

Keď v roku 1995 vznikol 2. oddiel, pribudli v ňom ďalšie dve družiny a nasťahovali sme sa aj do svojej prvej klubovne. Pripomínala skôr podzemný bunker, ale pre nás to bolo ten najúžasnejší priestor. Postupom času však pôvodný, 1. oddiel zanikol a celá činnosť sa sústredila v Dvojke. Bol to oddiel koedukovaný a na akcie a tábory sme chodili s našimi priateľmi z Rimavskej Soboty a Lučenca. Keď neskôr prebehla v Slovenskom Skautingu veľká reforma, vznikol v Detve skautský zbor, ktorému pripadlo číslo 106 a dali sme mu recesistický názov Akataleptik. Vtedy už musel vzniknúť aj samostatný oddiel dievčat, ktorý automaticky prevzal číslo 3.

A to už sme mali za sebou desaťročie činnosti. V tomto období začalo prichádzať do oddielu množstvo nových ľudí, z ktorých mnohí ho formujú dodnes a naopak prvá generácia už nadobro odchádzala. Našli sme si svoje nové táborisko na Detvianskej Hute a začala neprerušená séria táborov, ktorá trvá až dodnes. Medzitým sa vo vedení oddielov vystriedalo niekoľko vodcov, Havranka, Čero, Čoho, Alf a vzniklo aj zaniklo niekoľko družín. Jedna z nich, Umbakarny, však svoju históriu píše dodnes. Po ďalších desiatich rokoch odchádzajú z aktívnej činnosti pôvodní vodcovia Lex s Káďom a oddiel dostáva do rúk nová krv – vodkyňa Jaša so zástupkyňou Kaťou. Krátko po nich sa ujíma vedenia Dymči, ktorá vedie zbor aj v súčasnosti. Okrem iného, začína tradícia úspešných Skautských plesov pod Poľanou.

Dnes tvoria zbor dva pôvodné oddiely – chlapčenská Dvojka vedená Majom a dievčenský 3. oddiel na čele s Bambi. Ako darček na našu štvrťstoročnicu sme dostali novú priestrannú klubovňu a niekoľko z našich členov pôsobí teraz na oblastnej a národnej úrovni. V súčasnosti má náš zbor najvyššiu členskú základňu.

Kronika nášho zboru