Registrácia 2023

Published by Maťo on

S novým rokom vždy prichádza aj povinnosť registrácie.
Základná výška poplatku je 25€, najlepšie by bolo priniesť peniažky v hotovosti do 27.1.2023. Spolu s peniažkami treba priniesť aj vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete nižšie. Prihlášku treba vytlačiť, vypísať, podpísať a priniesť.

Je možné využiť zvýhodnený rodinný členský poplatok. Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu, a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1 €. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. 3 deti (menej ako 18 rokov) bez registrovania rodičov = 25+25+1 = 51 €).

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (napr. čestné prehlásenie).

Koľko sa platí?   25€

Dokedy?            26.1.2023

Čo doniesť?       hotovosť a vypísanú prihlášku

V prípade ďalších otázok kontaktujte SMS, Whatsapp alebo telefonicky Sisku (0917295878) alebo Mateja (0918763158).

Categories: Akcia